Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

  UWAGA ROLNICY
W związku ze stwierdzonymi przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przypadkami suszy na terenie województwa opolskiego, a także informacjami o zaistnieniu intensywnych opadów atmosferycznych (deszcz nawalny, gradobicie), które to zjawiska mogły spowodować straty w uprawach rolnych, informuje się, że istnieje możliwość zgłoszenia ewentualnych strat w uprawach rolnych spowodowanych ww. zjawiskami, celem ich oszacowania przez stosowne Komisje Wojewody Opolskiego. Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

Wersja XML