Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie plebiscytu - Policjant, który mi pomógł

Biuro prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji V edycji Plebiscytu "Policjant, który mi pomógł", którego organizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Założeniem konkursu jest wyróżnienie policjanta, który w ocenie społecznej charakteryzuje się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zaangażowaniem w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w tym zakresie. Konkurs objety jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: www.policjant.niebieskalinia.pl

 

 

Wersja XML