Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zachowane w pamięci

Brak opisu obrazka

Gmina Prószków realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie byłego cmentarza ewangelickiego w Prószkowie na cele turystyczne.” W ramach tego przedsięwzięcia na mapie Gminy Prószków zaznaczono kolejne miejsce, które jest nie tylko miejscem kultu, ale także wyjątkową w swojej skali atrakcją turystyczną.

Cmentarz ewangelicki przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie to jeden ze śladów istniejącej tu pod koniec XVIII w. parafii ewangelickiej.

Nowe ogrodzenie, naprawa muru, stworzenie lapidarium, wyrównanie terenu i nasadzenia najszybciej zmieniły obraz cmentarza, ale prowadzone w ramach projektu prace nie ograniczyły się jedynie do uporządkowania tego miejsca. Zwiedzającym poznanie historii ewangelików z Prószkowa umożliwiają ustawione w różnych miejscach polsko-niemieckie tablice informacyjne.

Brak opisu obrazka

Wersja XML