Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o odpadach odbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Informujemy, że w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie można oddawać odpadów zmieszanych. Odpady zmieszane będą odbierane jedynie przez przedsiębiorcę z terenu nieruchomości (tj. z każdej posesji, z której złożono deklarację).

Wersja XML