Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

Wzór deklaracji (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku: DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
 

Wzór deklaracji (wersja obowiązująca do końca 2015 roku): DOCDEKLARACJA.doc

 

Załączniki do deklaracji:

- DOCwyrażam zgodę ochrona danych.doc

- DOCoświadczenie o liczbie osób zameldowanych ( do punktu H deklaracji).doc

- DOCrozwiązanie umowy z ZGKiM Prószków.doc

Do deklaracji należy także załączyć kopię aktualnej umowy z przedsiębiorstwem wywożącym odpady komunalne z posesji.

Wersja XML