Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej 110 kV Groszowice-Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu. 

Treść: PDFObwieszczenie starosty Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r..pdf

 

Wersja XML