Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy w Gminie Prószków ważne informacje

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dodatku węglowym. Zgodnie z powyższą ustawą Minister Klimatu i Środowiska w formie rozporządzenia określi wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Z chwilą wejścia w życie powyższego rozporządzenia Urząd Miejski w Prószkowie rozpocznie przyjmowanie wniosków.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie i w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Wzór wniosku oraz termin i godziny otwarcia punktów przyjmowania wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz na profilu Facebook gminy.

Wersja XML