Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Leopoldy Prószkowskie 2013

Kandydatów do poszczególnych kategorii mogą zgłaszać radni, sołtysi, stowarzyszenia oraz mieszkańcy w liczbie minimum 10 osób. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Proszę skorzystać z niżej załączonej karty zgłoszeniowej oraz zgody kandydata.


Wersja XML