Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pliki do pobrania

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
PDFdeklaracja_a_v.1.4_-dot. budynków mieszkalnych.pdf
PDFdeklaracja_b_v.1.4_-dot. budynków niemieszkalnych.pdf
Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Dokumenty związane z dotacją do wymiany węglowych źródeł ciepła na proekologiczne:
DOCzałącznik nr 1 Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej.doc
DOCzałącznik nr 2 pelnomocnictwo zbiorowe.doc
DOCzałącznik nr 3 Wniosek o rozliczenie dotacji.doc
DOCzałącznik nr 4 Protokół likwidacji.doc
DOCzałącznik nr 5 Protokół instalacji.doc
DOCzałącznik nr 6 zetawienie kosztów.doc
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
https://bip.proszkow.pl/4246/916/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-proszkow-na-zadania-sluzace-ochronie-powietrza-polegajace-na-trwalej-zmianie-ogrzewania-weglowego-na-proekologiczne-w-roku-2022.html

Dokumenty związane z dotacją na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2022 roku:
DOCwniosek o udzielenie dotacji.doc
DOCzał nr 1 ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest azbest.doc
DOCzał nr 2 informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
DOCzał nr 3 o ilości wyrobów azbestowych.doc
DOCzał nr 4 oświadczenie - przeprowadzenie prac i upoważnienie do starostwa.doc
DOCOświadczenie de minimis.doc
Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
https://bip.proszkow.pl/4314/916/ogloszenie-w-sprawie-konkursu-na-uzyskanie-dotacji-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-proszkow-w-2022-roku.html
 

 

 

Wersja XML