Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu we wschodniej i w północnej części gminy Prószków

Ryzyko przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu we wschodniej i w północnej części gminy Prószków

Przewidywany czas trwania ryzyka do godz. 24.00 dnia 16.11.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 m.in. wschodnia i północna części gmin Prószków.

PDFPowiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla PM10 z dn. 15.11.2021 r.pdf
 

Wersja XML