Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 12 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r.został wyłożony do konsultacji społecznych protokół Komisji Założeń Planu do projektu Planu Urządzania Lasu Nadleśnictwa Opole na lata 2024 - 2033 opracowywanego wg stanu na 01.01.2024 r.

PDFZałożenia do opracowania projektu Planu Urządzania Lasu.pdf (688,06KB)
 

Wersja XML