Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz

Gmina Prószków

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

realizuje projekt pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”

Tytuł Projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 104827 O ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz

Wartość Projektu

Ogółem: 1 247 009,00 zł

w tym środki z:

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 537 514,74 zł

Cele Projektu

Celem projektu jest poprawa sieci drogowej miasta Prószków oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego poprzez wybudowanie chodnika.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji drogi/chodników /zjazdów, odwodnienie drogi. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikiem i wykona się nawierzchnię asfaltową. Ponadto wykona się projektowane chodniki i zjazdy na posesje. Wzdłuż drogi zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie.

Koordynatorzy projektu

Adam Wrześniewski

Starszy Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 77 4013 720

 

Mateusz Nowak

Podinspektor w Referacie Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: fundusze@proszkow.pl

tel. 77 40 13 718

Wersja XML