Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwalne projekty

 Brak opisu obrazka

W dniu 16 lipca 2009 r. Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Piaskowa I i II, Ogrodowa, Leśna w miejscowości Chrząszczyce".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Rzeczowa realizacja inwestycji zakończyła się w miesiącu listopadzie 2009 r.


 

 

 

Brak opisu obrazka

Projekt pn. "Rozwój infrastruktury dróg lokalnych w miejscowości Winów w Gminie Prószków" został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Projekt polegał na przebudowie 622 mb ul. Szkolnej w Winowie. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 849 654,90 zł.

Zdjęcia inwestycji:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 


22 września 2006 roku Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji:

 

                              Brak opisu obrazka                                                                                                   Brak opisu obrazka

 

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kuźnia"

oraz

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jędrzejczyka i ul. Sikornik w Źlinicach"

 

Inwestycje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu państwa.

 

Realizacja projektów zakończyła się 31 października 2007 roku.

 

 

 

 

 

 


                                                                                 
                    
 
 
 
 
 
 
Brak opisu obrazka
 
 
 
Gmina Prószków
Zakończyła realizację projektu:
 
„Zagraj w Krnovie, podkuj się w Prószkowie – zwiększenie dostępności informacji turystycznej ratunkiem dla ginących zawodów”
 
Projekt został dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska w ramach priorytetu 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
 
 
Brak opisu obrazka
 
 
 
 
  

 

Wersja XML