Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2021”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Asystentem osoby niepełnosprawnej mogą być:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2.   osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3.   osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Zakres usług asystenta to m.in. pomoc w.:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków. Informację można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 77 4013715, 77 4013715 oraz 77 4643053.

Więcej informacji na temat Programu znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 

 

Wersja XML