Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2021”

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie w ramach rządowego programu poszukuje kandydatów do objęcia usługą asystenta osób niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Zakres usług asystenta obejmuje pomoc np. w;

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerem (77) 40-13-715 lub (77) 40-13-716. Istnieje możliwość dojazdu do klienta w celu odebrania deklaracji.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków

Szczegóły programu znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 

Wersja XML