Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Nie – Sami – Dzielni” w Gminie Prószków

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nie – Sami – Dzielni” Gmina Prószków podjęła działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dzięki projektowi 15  najbardziej potrzebujących osób z Gminy Prószków przez 7 dni w tygodniu będzie otrzymywać gorący posiłek, który zostanie dostarczany do miejsca zamieszkania.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML