Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program stypendialny "Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021"

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 28 września do 9 października br.  ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych III na rok szkolny 2020/2021, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów, niezbędnych do złożenia wniosku, dostępne są na stronie internetowej WWW.OPOLSKIE.PL w zakładce REGION https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iii/

PDFNabór stypendia_j.s.t..pdf

 

Wersja XML