Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Prószkowie

W dniu 27 marca 2020 r. o godz. 7.15 w sali konferencyjnej Publicznego Żłobka w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1G, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią koronawirusa, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Prószkowie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci Publicznego Żłobka w Prószkowie, Burmistrz Prószkowa oraz radni Rady Miejskiej w Prószkowie,  przyjęli  zmiany w uchwale   w sprawie  ustalenia opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

Dzięki nowej uchwale - w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot opłaty miesięcznej, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc.

20200327_072602-min.jpeg20200327_072519-min.jpeg20200327_072508-min.jpeg20200327_071803-min.jpeg

Wersja XML