Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2020 r. przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe

                                                                                                      Prószków, dn. 05.03.2020 r.

                     Wykaz osób fizycznych, którym decyzją Burmistrza Prószkowa w 2020 r. przyznano stypendia za osiągnięte wyniki sportowe.

Podstawa prawna: § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie   w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2018 r., poz.1028).

 

L.p.

Imię

Nazwisko

1

Julia

Dynak

2

Justyna

Stępień

3

Julia

Leśniewska

4

Zuzanna

Leśniewska

5

Anna

Przybyła

6

Milena

Zdzuj

7

Krzysztof

Centkowski

8

Joanna

Miedziejko

 

 

 

 

Wersja XML