Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy odbioru odpadów - Ligota Prószkowska, Jaśkowice w 2021 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: LIGOTA PRÓSZKOWSKA, JAŚKOWICE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ

STYCZEŃ

5, 19 19 -- 5, 19

LUTY

2, 16 16 -- 2, 16

MARZEC

2, 16, 30 16 16, 30 2

KWIECIEŃ

13, 27 13 13, 27 --

MAJ

11, 25 11 11, 25 --

CZERWIEC

8, 22 8 8, 22 --

LIPIEC

6, 20 6 6, 20 --

SIERPIEŃ

3, 17, 31 3, 31 3, 17, 31 --

WRZESIEŃ

14, 28 28 14, 28 --

PAŹDZIERNIK

12, 26 26 12, 26 --

LISTOPAD

9, 23 23 9, 23 --

GRUDZIEŃ

7, 21 21 -- 7, 21
 


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wersja XML