Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy odbioru odpadów - Zimnice Małe, Zimnice Wielkie w 2021 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: ZIMNICE MAŁE, ZIMNICE WIELKIE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ

STYCZEŃ

15, 29 15 -- 15, 29

LUTY

12, 26 12 -- 12, 26

MARZEC

12, 26 12 26 12

KWIECIEŃ

9, 23 9 9, 23 --

MAJ

7, 21 7 7, 21 --

CZERWIEC

4, 18 4 4, 18 --

LIPIEC

2, 16, 30 2, 30 2, 16, 30 --

SIERPIEŃ

13, 27 27 13, 27 --

WRZESIEŃ

10, 24 24 10, 24 --

PAŹDZIERNIK

8, 22 22 8, 22 --

LISTOPAD

5, 19 19 5, 19 --

GRUDZIEŃ

3, 17, 29 17 -- 3, 17, 29
 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU

Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wersja XML