Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy odbioru odpadów - Boguszyce, Źlinice w 2021 roku

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH:

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2021 ROK.

MIEJSCOWOŚCI: BOGUSZYCE, ŹLINICE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I SEGREGOWANE

MIESIĄC

DNI WYWOZU

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

ODPADY SEGREGOWANE: TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER, SZKŁO

BIOODPADY

POPIÓŁ

STYCZEŃ

14, 28 14 -- 14, 28

LUTY

11, 25 11 -- 11, 25

MARZEC

11, 25 11 25 11

KWIECIEŃ

8, 22 8 8, 22 --

MAJ

6, 20 6 6, 20 --

CZERWIEC

2, 17 2 2, 17 --

LIPIEC

1, 15, 29 1, 29 1, 15, 29 --

SIERPIEŃ

12, 26 26 12, 26 --

WRZESIEŃ

9, 23 23 9, 23 --

PAŹDZIERNIK

7, 21 21 7, 21 --

LISTOPAD

4, 18 18 4, 18 --

GRUDZIEŃ

2, 16, 30 16 -- 2, 16, 30
 
 


POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ W WIDOCZNYM MIEJSCU DO GODZINY 6:00 RANO W DNIU WYWOZU


Informujemy, że terminy odbioru odpadów można śledzić również za pomocą aplikacji mobilnej Gminy Prószków http://proszkow.pl/1900/aplikacja-mobilna.html


 

Wersja XML