Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ważna informacja dla mieszkańców dotycząca jakości wody

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości mikrobiologicznej w pojedynczej badanej próbce Związek Gmin „PROKADO” w Prószkowie informuje o pogorszeniu się jakości wody do spożycia.

Sugerujemy:
Woda przeznaczona do bezpośredniego spożycia powinna być przegotowana 2-3 minuty w otwartym naczyniu.

Woda używana do celów spożywczych: mycia naczyń kuchennych, warzyw, owoców, itp powinna koniecznie być przegotowana.

Można używać wody bezpośrednio z wodociągu do celów higieniczno- sanitarnych: mycia podłóg, spłukiwania toalet itp.

Wersja XML