Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykazy gminnych nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.proszkow.pl/378/430/nieruchomosci-gminne.html

Wersja XML