Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018

Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2018

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatne artykuły spożywcze:

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 120 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Prószków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wydał osobom potrzebującym:

- 5,9120 ton żywności;

- 532 paczki żywnościowe;

       W ramach Podprogramu 2018 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej zorganizowano spotkanie dotyczące stylu życia oraz prawidłowego odżywiania / działania towarzyszące/.

Wersja XML