Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca rodzajów odpadów odbieranych bezpłatnie przez PSZOK w Prószkowie

Burmistrz Prószkowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr II/18/2019 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13 a (ZGKiM) bezpłatnie odbiera następujące rodzaje odpadów:

 

Właściciel nieruchomości, własnym środkiem transportu dostarcza do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

 

Ponadto informuję, że z posesji zbierane są bez ograniczenia:

- tworzywa sztuczne,

- szkło białe,

- szkło kolorowe,

- papier.

Wersja XML