Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkania dotyczące pozyskanie dofinansowania na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i przyłączenia do sieci gazowej

Serdecznie zapraszamy tych Państwa, którzy pisemnie zadeklarowali chęć przystąpienia do projektu realizowanego przez Gminę Prószków mającego na celu pozyskanie dofinansowania na likwidację wysokoemisyjnego źródła ciepła i przyłączenia do sieci gazowej na spotkania, które odbędą się:

  1. 12 lutego 2019 roku w Sali Wiejskiej w Nowej Kuźni o godzinie 17:00 dla mieszkańców Nowej Kuźni.
  1. 12 lutego 2019 roku w Salce Parafialnej w Chrząszczycach o godzinie 18:30 dla mieszkańców Górek.
  2. 13 lutego 2019 roku w małej sali  (nad biblioteką)  w OKiS w Prószkowie o godzinie 17:00 dla mieszkańców Prószkowa.

Na spotkaniu będzie przybliżony dalszy proces uzyskania dofinansowania, a także będzie to pierwszy etap dotyczący uproszczonych audytów, które będą opracowywane w kolejnym tygodniu na podstawie wizyt w Państwa lokalizacjach.

Wersja XML