Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prószków partnerem w projekcie na rzecz środowiska i klimatu!

W dniu 17.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  Burmistrz – Krzysztof Cebula podpisał w tej sprawie porozumienie. Mowa o projekcie pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE Komisji Europejskiej.

Projekt zakłada przede wszystkim przygotowanie jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację programu ochrony powietrza oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie.

We współpracy z partnerami projektu planuje się m.in.: opracowanie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim, w tym aplikacji IT wspierających zarządzanie programem ochrony powietrza oraz poszerzenie istniejącego w województwie opolskim systemu monitorowania jakości powietrza o prognozy oraz zakup czujników w każdej gminie. Tym sposobem już niebawem każdy mieszkaniec naszej Gminy będzie mógł sprawdzić, czym oddycha on i jego najbliżsi.

Brak opisu obrazka

Wersja XML