Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa gazociągu w Gminie Prószków

Rozpoczynamy długo oczekiwana gazyfikację Gminy Prószków!

Po licznych rozmowach, spotkaniach oraz negocjacjach została podpisana umowa z wykonawcą na rozpoczęcie procesu gazyfikacji gminy Prószków.

Inwestycja rozpocznie się już w 2018 r. w miejscowości Nowa Kuźnia. Do końca roku 2018 odcinek położony w miejscowości Nowa Kuźnia będzie wykonany wraz z przyłączeniem do gazociągu pierwszej nieruchomości. Następnie w roku 2019 proces gazyfikacji obejmie miasto Prószków a mieszkańcy zyskają możliwość wykorzystania gazu sieciowego w gospodarstwach domowych na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowywania posiłków.

Gazociąg położony będzie wzdłuż dróg wojewódzkich nr 414 i 429 oraz drogi powiatowej nr 1754 O.

Zapewnienie stałej dostawy gazu umożliwi mieszkańcom zmianę systemu ogrzewania na ekologiczne co z kolei przyczyni się do wzrostu komfortu życia codziennego oraz poprawy jakości powietrza w regionie.

PDFmapa poglądowa gazociąg prószków.pdf (74,52KB)

Wersja XML