Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa podprogramu 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie przy współpracy z Bankiem Żywności  w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej  w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

       Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 Pomoc żywnościowa trafiła do 115 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu np. Gminy Prószków.

. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

-  5,89302 ton żywności;

-  593 paczki żywnościowe.

  W ramach Podprogramu 2017 dla  osób korzystających z pomocy żywnościowej zorganizowano spotkanie dotyczące zdrowego stylu życia oraz prawidłowego odżywiania /działania towarzyszące/.

Wersja XML