Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 15 stycznia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w roku 2018 w zakresie współpracy międzynarodowej.


Suma przyznanych środków w konkursie wynosi 50000 zł, maksymalna wysokość dotacji dla jednego zadania wynosi 5000 zł.

Konkurs z zakresu wspierania działań realizowanych we współpracy z zagranicą obejmuje inicjatywy realizowane na obszarze Województwa Opolskiego.


Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., a ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania określonego w umowie.


Termin przyjmowania ofert mija w dniu 20.02.2018, o godz.15.30.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie:

https://opolskie.engo.org.pl/konkursy/107

 

Wersja XML