Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.

 Brak opisu obrazka

W dniu 16 lipca 2009 r. Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Piaskowa I i II, Ogrodowa, Leśna w miejscowości Chrząszczyce".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Rzeczowa realizacja inwestycji zakończyła się w miesiącu listopadzie 2009 r.


 

 

 

Brak opisu obrazka

Projekt pn. "Rozwój infrastruktury dróg lokalnych w miejscowości Winów w Gminie Prószków" został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

"inwestujemy w twoją przyszłość"

Projekt polegał na przebudowie 622 mb ul. Szkolnej w Winowie. Wartość dofinansowania projektu wyniosła 849 654,90 zł.

Zdjęcia inwestycji:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 


22 września 2006 roku Gmina Prószków rozpoczęła realizację inwestycji:

 

                              Brak opisu obrazka                                                                                                   Brak opisu obrazka

 

 

"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kuźnia"

oraz

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jędrzejczyka i ul. Sikornik w Źlinicach"

 

Inwestycje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu państwa.

 

Realizacja projektów zakończyła się 31 października 2007 roku.

 

 

 

 

 

 


                                                                                 
                    
 
 
 
 
 
 
Brak opisu obrazka
 
 
 
Gmina Prószków
Zakończyła realizację projektu:
 
„Zagraj w Krnovie, podkuj się w Prószkowie – zwiększenie dostępności informacji turystycznej ratunkiem dla ginących zawodów”
 
Projekt został dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska w ramach priorytetu 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
 
 
Brak opisu obrazka
 
 
 
 
  


 

 • Informacja dot. realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”

  Data publikacji: 16-07-2018 09:22
 • „Śląsko-morawskie dni historyczne 2014”

  Brak opisu obrazka W 2014 roku Gmina Prószków była beneficjentem projektu unijnego „Śląsko-morawskie dni historyczne 2014”, który był realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach i szkołę z Pavlovic u Prerova. Głównym celem projektu było nawiązanie i pielęgnowanie znajomości polsko-czeskich oraz poznanie historii, kultury i tradycji obu państw. W ramach projektu odbyły się dwie imprezy kulturalne oraz warsztaty ceramiki dla uczniów z Boguszyc. Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w Pavlovicach u Prerova i nosiło nazwę „Poznajemy historię w Czechach”. Głównymi punktami programu były wizyta w Muzeum Komeńskiego w Prerovie oraz wycieczka do Predmosti u Prerova, gdzie znajdują się słynne wykopaliska archeologiczne. Podczas spotkania uczniowie z Boguszyc mieli także możliwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych podczas „Hudebnich Pavlovic” – lokalnej imprezy muzycznej. Drugie spotkanie pod nazwą „Poznajemy historię w Polsce” odbyło się w Boguszycach. Głównym punktem programu była wizyta w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach. Po wizycie w skansenie wszyscy uczestnicy udali się do Boguszyc, gdzie odbyły się kolejne zajęcia. Dzieci z klas I-III wzięły udział w wirtualnej lekcji historii, a dzieci z klas IV-VI w warsztatach ceramiki. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci z Pavlovic otrzymały drobne upominki z gliny, które zostały wykonane na poprzedzających spotkanie warsztatach ceramiki. Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 04-02-2015 07:56
 • Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej

  Brak opisu obrazka Projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej jest pierwszym wspólnym zadaniem realizowanym przez gminy Aglomeracji Opolskiej, do której należy Gmina Prószków,  przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna.
  Data publikacji: 23-12-2013 15:22
Wersja XML