Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s/ Czechy

Stowarzyszenie gmin  MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s                                                                 Brak opisu obrazka

 W 2013 r. po przystąpieniu do MAS Zahori - Becva kolejnej grupy gmin, zmieniono nazwę na MAS MORAVSKA BRANA

W dniu 16 sierpnia 2008 r. w miejscowości Sobechleby w Republice Czeskiej została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Mistni Akcni Skupina Zahori - Becva reprezentowana przez przewodniczącego pana Jaromira Dohnala oraz Gminę Prószków reprezentowaną przez panią Różę Malik burmistrz Prószkowa. Dokument ten został również podpisany po stronie polskiej dnia 23 sierpnia 2008 r. podczas Dni Prószkowa.

Umowa o współpracy ma na celu wzajemne poznanie historii, tradycji i kultury obydwu partnerów. Jej dodatkowym aspektem jest wspólne aplikowanie środków finansowych, koniecznych do przeprowadzania projektów o charakterze transgranicznym.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s  to stowarzyszenie skupiające 29 miejscowości, głównie z Mikroregionu Pobecvi oraz Mikroregionu Zahori - Helfstyn.

MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s  rozciąga się na płaszczyźnie około 140 km2 i jest zamieszkiwane przez 12 390 osób. Stowarzyszenie to powstało w 2005 roku i od tego czasu działa aktywnie na wielu płaszczyznach: kultury, edukacji, sportu i ochrony środowiska. Ciekawostką jest fakt, iż MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s to pierwszy partner Gminy Prószków nie będący ani miastem, ani gminą, tylko stowarzyszeniem gmin. Bliższych informacji o partnerze można uzyskać na: http://mas-moravskabrana.cz

Poniżej kilka fotografii z projektów przeprowadzonych na terenie stowarzyszenia.

 

                                   Brak opisu obrazka                                 Brak opisu obrazka    

 

                                  Brak opisu obrazka                                  Brak opisu obrazka

 

Zdjęcia z projektu "Mamy co robić, nie nudzi nam się "

Brak opisu obrazka

Kolejnym projektem, który został zrealizowany 19.06.2010 nosił nazwę ,,Gry bez granic" (,,Hry bez hranic") w miejscowości Buk. Naszą gminę na tych zawodach godnie reprezentowała młodzieżowa drużyna z sołectwa Winów pod dowództwem Jasia Dambonia. Młodzi zawodnicy musieli wykaz się w dyscyplinach sportowych takich jak np. łucznictwo, przeciąganie liny, sztafeta, skok w dal, maraton czy też quiz na temat wiedzy sportowej.  Nasza drużyna uzyskała 3 miejsce w tych zawodach. Serdecznie gratulujemy!

Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka      Brak opisu obrazka

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

Wersja XML