Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla osób prowadzących lub zamierzających prowadzić handel zwierzętami

Wszystkie osoby zamierzające prowadzić działalność w zakresie prowadzenia targowisk, na których odbywać się będzie sprzedaż zwierząt zobowiązane są zgłosić ten zamiar do Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu objęcia nadzorem weterynaryjnym, nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego oraz wpisania do rejestru podmiotów nadzorowanych.

Wersja XML