Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Migajmy Razem"

Biuro pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zachęca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do zapoznania się z inicjatywą środowiska osób głuchych i niedosłyszących dotyczącą zasad stosowania Polskiego Języka Migowego.

Wersja XML