Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca programu "Rodzina 500+"

INFORMACJA

Kończy się wydłużony okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze tj. do 01 lipca 2016r.( włącznie ), w którym prawo doświadczenia ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 01.04.2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z odpowiednim wyrównaniem. Aby uniknąć natłoku proszę o niezwlekanie ze  składaniem wniosków czekając do ostatniego dnia tj. do 01.07.2016r.

Wersja XML