Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania

        Serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc w kompletowaniu materiałów składam:
ks. Erhardowi Heinrichowi z Prószkowa, Karolowi Kiehlowi z Przysieczy, Kleofasowi Klosie i Marianowi Brzozowskiemu z Ligoty Prószkowskiej, Rudolfowi Zmarzłemu z Folwarku, Alfredowi Ledwigowi ze Źlinic, paniom Anastazji i Ewie Worbs z Zimnic Wielkich, Alojzemu Joskowi z Winowa, Ingebordze Odelga z Prószkowa, p. Wilk z Zimnic Wielkich,  Jadwidze Wieschali ze Złotnik, dwóm „ołmom” z Chrząszczyc i panu Zbyszkowi z Nowej Kuźni.
Dziękuję też armii przygodnych informatorów za ich niewyczerpaną cierpliwość w wyjaśnianiu, gdzie trzeba skręcić. Bez ich pomocy nie odnalazłbym połowy pokazanych tu kapliczek i krzyży.

Krzysztof Duniec
Wersja XML